معجبوا الدعم العربي التطويري على الفيسبوك

العودة   الدعم العربي التطويرى > >


الأرشيف The archive المواضيع فى غير تخصص المنتدى أو التى لا ينطبق عليها كافة شروط النشر فى الأقسام

[ قالب ] : postbit_legacy مميز و جميل ‏

إضافة رد  المفضلة
 
LinkBack أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 2010-09-24, 05:05 AM
:: عضو ::

بيانات موقعي:
إصدار المنتدى : منتج اخر
 
looog سيصبح مشهور عما قريب
افتراضي [ قالب ] : postbit_legacy مميز و جميل ‏

مميز, جميل, postbit_legacy, قالب

[ قالب ] : postbit_legacy مميز و جميل ‏[ قالب ] : postbit_legacy مميز و جميل ‏
كيفكم أعضاء روابط .. ؟؟ [ قالب ] : postbit_legacy مميز و جميل ‏

إن شاء الله بخييييير


قالب postbit_legacy رآآئـع [ قالب ] : postbit_legacy مميز و جميل ‏مثال مباشر هنــآ . ~


[ قالب ] : postbit_legacy مميز و جميل ‏
[ قالب ] : postbit_legacy مميز و جميل ‏ اقتباس: [ قالب ] : postbit_legacy مميز و جميل ‏
[ قالب ] : postbit_legacy مميز و جميل ‏ المشاركة الأصلية كتبت بواسطة [ قالب ] : postbit_legacy مميز و جميل ‏
[ قالب ] : postbit_legacy مميز و جميل ‏
   <head>
<style type="text/css">
.infouser {
border:1px inset #CCEBFB;
color:#000;
font:11px "tahoma";
letter-spacing:0;
margin:0 4px 2px;
padding:1px 4px;
vertical-align:middle;
}
.avataruser img {
border:1px outset #ccebfb;
margin: 10px auto 0;
padding: 5px;
}
</style>
</head>

$template_hook[postbit_start]
<!----- top ------>
<table id="post$post[postid]" class="tborder" cellpadding="$stylevar[cellpadding]" cellspacing="$stylevar[cellspacing]" border="0" width="100%" align="center">
<tr>
<if condition="$show['announcement']">
<td class="thead" style="font-weight:normal" colspan="2">
<img class="inlineimg" src="$stylevar[imgdir_statusicon]/post_$post[statusicon].gif" alt="$post[statustitle]" border="0" />
<phrase 1="$post[startdate]" 2="$post[enddate]">$vbphrase[x_until_y]</phrase>
</td>
<else />
<td class="thead" style="font-weight:normal" $post[scrolltothis]>
<!-- status icon and date -->
<a name="post$post[postid]"><img class="inlineimg" src="$stylevar[imgdir_statusicon]/post_$post[statusicon].gif" alt="$post[statustitle]" border="0" /></a>
$post[postdate]<if condition="!$show['detailedtime']">, $post[posttime]</if>
$post[firstnewinsert]
<!-- / status icon and date -->
</td>
<td class="thead" style="font-weight:normal" align="$stylevar[right]">
&nbsp;
<if condition="$show['postcount']">المشاركة رقم: <a href="showpost.php?$session[sessionurl]p=$post[postid]&amp;postcount=$post[postcount]" target="new" rel="nofollow" id="postcount$post[postid]" name="$post[postcount]"><strong>$post[postcount]</strong></a></if>
<if condition="$show['inlinemod']">
<input type="checkbox" name="plist[$postid]" id="plist_$postid" style="vertical-align:middle; padding:0px; margin:0px 0px 0px 5px" value="$post[checkbox_value]" />
</if>
</td>
</if>
</tr>
<tr valign="top">
<td class="alt2" width="190" style="text-align:center">
<fieldset><legend>الكاتب</legend>
<div id="postmenu_$post[postid]">
<if condition="$show['profile']">
<a class="bigusername" href="member.php?$session[sessionurl]u=$post[userid]">$post[musername]</a>
<script type="text/javascript"> vbmenu_register("postmenu_$post[postid]", true); </script>
<else />
$post[musername]
</if>
</div>
<if condition="$post['usertitle']"><div class="smallfont">$post[usertitle]</div></if>
<if condition="$post['rank']"><div class="smallfont">$post[rank]</div></if>
$template_hook[postbit_userinfo_left]
<if condition="$show['avatar']">
<div class="smallfont avataruser">
&nbsp;<br /><a href="member.php?$session[sessionurl]u=$post[userid]"><img src="$post[avatarurl]" $post[avwidth] $post[avheight] alt="<phrase 1="$post[username]">$vbphrase[xs_avatar]</phrase>" border="0" /></a>
</div>
</if>
</fieldset>
<div class="smallfont" style="text-align:right">
<fieldset><legend>المعلومات</legend>
&nbsp;<br />
<if condition="$post['joindate']"><div class="alt1 infouser">التسجيل: $post[joindate]</div></if>
<div class="alt1 infouser">العضوية: $post[userid]</div>
<if condition="$post['field2']"><div class="alt1 infouser">$vbphrase[location_perm]: $post[field2]</div></if>
<if condition="$post['age']"><div class="alt1 infouser">$vbphrase[age]: $post[age]</div></if>
<div class="alt1 infouser">
$vbphrase[posts]: $post[posts]
</div>
<div class="alt1 infouser">بمعدل : $post[postsperday] يوميا</div>
<if condition="$show['infraction']"><div class="alt1 infouser">$vbphrase[infractions]: $post[warnings]/$post[infractions] ($post[ipoints])</div></if>
<if condition="$show['reputation']"><if condition="$show['reppower']"><div class="alt1 infouser">$vbphrase[reppower]: <span id="reppower_$post[postid]_$post[userid]">$post[reppower]</span></div>
<div class="alt1 infouser">نقاط التقييم: <span id="reppower_$post[postid]_$post[userid]">$post[reputation]</span></div>
</if><div style="text-align:center"><span id="repdisplay_$post[postid]_$post[userid]">$post[reputationdisplay]</span></div></if>
</fieldset>
<div align="center">$template_hook[postbit_userinfo_right_after_posts]</div>
<div align="center">$template_hook[postbit_userinfo_right]</div>
</div>

<!--- MySMS By AlBa7ar Semauae.com -->
<form method="POST" action="--WEBBOT-SELF--">
<!--webbot bot="SaveResults" u-file="fpweb:///_private/form_results.csv" s-format="TEXT/CSV" s-label-fields="TRUE" --><fieldset style="padding: 2; width:208; height:104">
<legend><b> رسالتي الشخصيـة</b></legend>
<marquee onmouseover="this.stop()" onmouseout="this.start()" direction="up" scrolldelay="2" scrollamount="1" style="text-align: center; font-family: Tahoma; " height="78">$post[field8]</marquee></fieldset></form>
<!--- MySMS By AlBa7ar Semauae.com -->

<fieldset>
<legend>الساعة الآن</legend>
<div class="pbit" align="center"><center><OBJECT classid="clsid: D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000"codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/ flash/swflash.cab#version=6,0,0,0" WIDTH="130" HEIGHT="130" id="anaclock" ALIGN="">
<PARAM NAME=movie VALUE="http://www.m-3n.net/vb/m3n1yers/misc/colok.swf">
<PARAM NAME=quality VALUE=high>
<PARAM NAME=bgcolor VALUE=#FFFFFF>
<param name="wmode" value="transparent">
<param name="menu" value="false">
<EMBED src="http://www.m-3n.net/vb/m3n1yers/misc/colok.swf" quality=high bgcolor=#FFFFFF WIDTH="130" HEIGHT="130" wmode="transparent" ALIGN="" TYPE="application/x-shockwave-flash" PLUGINSPAGE="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" menu="false">
</EMBED></OBJECT></center></div>
</fieldset>
<p align="center">المستوى: <span style='font-weight:bold; color:crimson'>$showlevel [$galaga]</span><br/>
<span style='font-size:11pt; color:red'>الحياة $hp / $maxhp </span><br/>
<div style='width:120px;align:center'>
<table cellspacing='0' cellpadding='0' width='120' border='0'>
<tr>
<td width='3' height='13' class='nopad'><img width='3' height='13' src='images/rpg/img_left.gif' alt='' /></td>
<td width='114' height='13' class='nopad' style='line-height: 13px;background: url(images/rpg/img_backing.gif) repeat-x top left;'><img src='images/rpg/orange.gif' width="$hpf%" height='9' alt='' /><img src='images/rpg/hp.gif' height='9' alt='' /></td>
<td width='3' height='13' class='nopad'><img width='3' height='13' src='images/rpg/img_right.gif' alt='' /></td>
</tr>
</table>
</div>
<span style='font-size:11pt; color:red'>النشاط $mp / $maxmp</span><br />
<div style='width:120px;align:center'>
<table cellspacing='0' cellpadding='0' width='120' border='0'>
<tr>
<td width='3' height='13' class='nopad'><img width='3' height='13' src='images/rpg/img_left.gif' alt='' /></td>
<td width='114' height='13' class='nopad' style='line-height: 13px;background: url(images/rpg/img_backing.gif) repeat-x top left;'><img src='images/rpg/green.gif' width="$mpf%" height='9' alt='' /><img src='images/rpg/mp.gif' height='9' alt='' /></td>
<td width='3' height='13' class='nopad'><img width='3' height='13' src='images/rpg/img_right.gif' alt='' /></td>
</tr>
</table>
</div>
<span style='font-size:11pt; color:red'>المؤشر $ep% </span><br />
<div style='width:120px;align:center'>
<table cellspacing='0' cellpadding='0' width='120' border='0'>
<tr>
<td width='3' height='13' class='nopad'><img width='3' height='13' src='images/rpg/img_left.gif' alt='' /></td>
<td width='114' height='13' class='nopad' style='line-height: 13px;background: url(images/rpg/img_backing.gif) repeat-x top left;'><img src='images/rpg/blue.gif' width="$ep%" height='9' alt='' /><img src='images/rpg/exp.gif' height='9' alt='' /></td>
<td width='3' height='13' class='nopad'><img width='3' height='13' src='images/rpg/img_right.gif' alt='' /></td>
</tr>
</table>
</div>
<br/><!-- الاوسمه -->
<if condition="$post[showuserawards]">
<fieldset><legend><a href="member.php?u=$post[userid]#award" title="$vbphrase[more_awards]">$vbphrase[award_showcase]</a></legend>
<div>
$post[userawards]
<br>
<a href="member.php?u=$post[userid]#award" title="$vbphrase[more_awards]">$vbphrase[total_awards]</a>: $post[num_awards]
</div>
</fieldset>
</if>
<!-- /الاوسمه --><fieldset><legend>الإتصال</legend>
$post[onlinestatus]<br /><br />
<div style="text-align:center">$post[icqicon] $post[aimicon] $post[msnicon] $post[yahooicon] $post[skypeicon]</div></fieldset><br>
</td>
<if condition="$show['moderated']">
<td class="alt2" id="td_post_$post[postid]">
<else />
<td class="alt1" id="td_post_$post[postid]">
</if>
$template_hook[postbit_messagearea_start]
<if condition="$thread['firstpostid'] != $post['postid']">
<font color="#000000">كاتب الموضوع : </font>
<a target="_blank" href="member.php?$session[sessionurl]u=$thread[postuserid]" title="المزيد من المعلومات عن $thread[postusername]">
$thread[postusername]</a>
</if>
<if condition="THIS_SCRIPT != 'private'">
<font color="#000000">المنتدى : </font>
<a target="_blank" href="forumdisplay.php?f=$forum[forumid]" title="الإنتقال للمنتدى">
$forum[title]</a></if>
<if condition="$show['messageicon'] OR $post['title']">
<!-- icon and title -->
<div class="smallfont">
<if condition="$show['messageicon']"><img class="inlineimg" src="$post[iconpath]" alt="$post[icontitle]" border="0" /></if>
<if condition="$post['title']"><strong>$post[title]</strong></if>
</div>
<hr size="1" style="color:$stylevar[tborder_bgcolor]; background-color:$stylevar[tborder_bgcolor]" />
<!-- / icon and title -->
</if>
<!-- message -->
<div id="post_message_$post[postid]">
$ad_location[ad_showthread_firstpost_start]
<center><p style="font-family:Arial;font-size:16pt;font-weight:bold">$post[message]</p></center>
</div>
<!-- / message -->
<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />
<if condition="$show['attachments']">
<!-- attachments -->
<div style="padding:$stylevar[cellpadding]px">
<if condition="$show['thumbnailattachment']">
<fieldset class="fieldset">
<legend>$vbphrase[attached_thumbnails]</legend>
<div style="padding:$stylevar[formspacer]px">
$post[thumbnailattachments]
</div>
</fieldset>
</if>
<if condition="$show['imageattachment']">
<fieldset class="fieldset">
<legend>$vbphrase[attached_images]</legend>
<div style="padding:$stylevar[formspacer]px">
$post[imageattachments]
</div>
</fieldset>
</if>
<if condition="$show['imageattachmentlink']">
<fieldset class="fieldset">
<legend>$vbphrase[attached_images]</legend>
<table cellpadding="0" cellspacing="$stylevar[formspacer]" border="0">
$post[imageattachmentlinks]
</table>
</fieldset>
</if>
<if condition="$show['otherattachment']">
<fieldset class="fieldset">
<legend>$vbphrase[attached_files]</legend>
<table cellpadding="0" cellspacing="$stylevar[formspacer]" border="0">
$post[otherattachments]
</table>
</fieldset>
</if>
<if condition="$show['moderatedattachment']">
<fieldset class="fieldset">
<legend>$vbphrase[attachments_pending_approval]</legend>
<table cellpadding="0" cellspacing="$stylevar[formspacer]" border="0">
$post[moderatedattachments]
</table>
</fieldset>
</if>
</div>
<!-- / attachments -->
</if>
$template_hook[postbit_signature_start]
$ad_location[ad_showthread_firstpost_sig]
<if condition="$post['signature']">
<!-- sig -->
<table class="tborder" cellpadding="$stylevar[cellpadding]" cellspacing="$stylevar[cellspacing]" border="0" width="80%" align="center">
<tr>
<td class="thead" align="center">توقيع : $post[musername]</td>
</tr>
<tr>
<td class="alt1" title="$vbphrase[signature]" align="center">
<p align="center">$post[signature]</td>
</tr>
</table>
<!-- / sig -->
</if>
$template_hook[postbit_signature_end]
<if condition="$show['postedited']">
<!-- edit note -->
<div class="smallfont">
<hr size="1" style="color:$stylevar[tborder_bgcolor]; background-color:$stylevar[tborder_bgcolor]" />
<em>
<if condition="$show['postedithistory']">
<phrase 1="$post[edit_username]" 2="$post[edit_date]" 3="$post[edit_time]" 4="posthistory.php?$session[sessionurl]p=$post[postid]">$vbphrase[last_edited_link_by_x_on_y_at_z_postid]</phrase>
<else />
<phrase 1="$post[edit_username]" 2="$post[edit_date]" 3="$post[edit_time]">$vbphrase[last_edited_by_x_on_y_at_z]</phrase>
</if>
<if condition="$post['edit_reason']">
$vbphrase[reason]: $post[edit_reason]
</if>
</em>
</div>
<!-- / edit note -->
</if>
</td>
</tr>
<tr>
<td class="alt2" align="center">
<a href="album.php?u=$post[userid]" title="عرض البوم صور $post[username]" rel="nofollow"><img src="images/buttons/add_album.png" alt="عرض البوم صور $post[username]" border="0"/></a>
<if condition="$show['reputationlink']">
<span id="reputationmenu_$post[postid]"><a href="reputation.php?$session[sessionurl]p=$post[postid]" rel="nofollow" id="reputation_$post[postid]"><img class="inlineimg" src="$stylevar[imgdir_button]/reputation.gif" alt="<phrase 1="$post[username]">$vbphrase[add_to_xs_reputation]</phrase>" border="0" /></a></span>
<if condition="$show['popups']"><script type="text/javascript"> vbrep_register("$post[postid]")</script></if>
</if>
<if condition="$show['infractionlink']"><a href="infraction.php?$session[sessionurl]do=report&amp;p=$post[postid]" rel="nofollow"><img class="inlineimg" src="$stylevar[imgdir_button]/infraction.gif" alt="<phrase 1="$post[username]">$vbphrase[add_infraction_for_x]</phrase>" border="0" /></a></if>
<if condition="$show['reportlink']"><a href="report.php?$session[sessionurl]p=$post[postid]" rel="nofollow"><img class="inlineimg" src="$stylevar[imgdir_button]/report.gif" alt="$vbphrase[report_bad_post]" border="0" /></a></if>
$post[iplogged]
&nbsp;
</td>
<if condition="$show['moderated']">
<td class="alt2" align="$stylevar[right]">
<else />
<td class="alt1" align="$stylevar[right]">
</if>
<!-- controls -->
<if condition="$post['editlink']">
<img style="display: none" id="progress_$postid" src="$stylevar[imgdir_misc]/progress.gif" alt="$vbphrase[loading_editor_please_wait]" />
<a href="$post[editlink]" name="vB::QuickEdit::$post[postid]"><img src="$stylevar[imgdir_button]/edit.gif" alt="$vbphrase[edit_delete_message]" border="0" /></a>
</if>
<if condition="$post['forwardlink']">
<a href="$post[forwardlink]"><img src="$stylevar[imgdir_button]/forward.gif" alt="$vbphrase[forward_message]" border="0" /></a>
</if>
<if condition="$post['replylink']">
<a href="$post[replylink]" rel="nofollow"><img src="$stylevar[imgdir_button]/<if condition="$post['forwardlink']">reply_small<else />quote</if>.gif" alt="$vbphrase[reply_with_quote]" border="0" /></a>
</if>
<if condition="$show['multiquote_post']">
<a href="$post[replylink]" rel="nofollow" onclick="return false"><img src="$stylevar[imgdir_button]/multiquote_<if condition="$show['multiquote_selected']">on<else />off</if>.gif" alt="$vbphrase[multi_quote_this_message]" border="0" id="mq_$post[postid]" /></a>
</if>
<if condition="$show['quickreply'] AND !$show['threadedmode']">
<a href="$post[replylink]" rel="nofollow" id="qr_$post[postid]" onclick="return false"><img src="$stylevar[imgdir_button]/quickreply.gif" alt="$vbphrase[quick_reply_to_this_message]" border="0" /></a>
</if>
<if condition="$show['moderated']">
<img src="$stylevar[imgdir_misc]/moderated.gif" alt="$vbphrase[moderated_post]" border="0" />
</if>
<if condition="$show['spam']">
<img src="$stylevar[imgdir_misc]/spam_detected.png" alt="$vbphrase[spam_post]" border="0" />
</if>
<if condition="$show['deletedpost']">
<if condition="$show['managepost']">
<a href="postings.php?$session[sessionurl]do=managepost&amp;p=$post[postid]"><img src="$stylevar[imgdir_misc]/trashcan.gif" alt="$vbphrase[manage]" border="0" /></a>
<else />
<img src="$stylevar[imgdir_misc]/trashcan.gif" alt="$vbphrase[deleted_post]" border="0" />
</if>
</if>
<if condition="$show['redcard']">
<a href="infraction.php?$session[sessionurl]do=view&amp;p=$post[postid]"><img src="$stylevar[imgdir_button]/redcard.gif" alt="$vbphrase[received_infraction]" border="0" /></a>
<else />
<if condition="$show['yellowcard']">
<a href="infraction.php?$session[sessionurl]do=view&amp;p=$post[postid]"><img src="$stylevar[imgdir_button]/yellowcard.gif" alt="$vbphrase[received_warning]" border="0" /></a>
</if>
</if>
$template_hook[postbit_controls]
<!-- / controls -->
</td>
</tr>
</table>
<!----- down ------>
$template_hook[postbit_end]
<!-- post $post[postid] popup menu -->
<div class="vbmenu_popup" id="postmenu_$post[postid]_menu" style="display:none">
<table cellpadding="4" cellspacing="1" border="0">
<tr>
<td class="thead">$post[username]</td>
</tr>
<if condition="$show['profile']">
<tr><td class="vbmenu_option"><a href="member.php?$session[sessionurl]u=$post[userid]">$vbphrase[view_public_profile]</a></td></tr>
</if>
<if condition="$show['pmlink']">
<tr><td class="vbmenu_option"><a href="private.php?$session[sessionurl]do=newpm&amp;u=$post[userid]" rel="nofollow"><phrase 1="$post[username]">$vbphrase[send_private_message_to_x]</phrase></a></td></tr>
</if>
<if condition="$show['emaillink']">
<tr><td class="vbmenu_option"><a href="sendmessage.php?$session[sessionurl]do=mailmember&amp;u=$post[userid]" rel="nofollow"><phrase 1="$post[username]">$vbphrase[send_email_to_x]</phrase></a></td></tr>
</if>
<if condition="$show['homepage']">
<tr><td class="vbmenu_option"><a href="$post[homepage]"><phrase 1="$post[username]">$vbphrase[visit_xs_homepage]</phrase></a></td></tr>
</if>
<if condition="$show['search']">
<tr><td class="vbmenu_option"><a href="search.php?$session[sessionurl]do=finduser&amp;u=$post[userid]" rel="nofollow"><phrase 1="$post[username]">$vbphrase[find_more_posts_by_x]</phrase></a></td></tr>
</if>
<if condition="$post['userid'] AND $show['member']">
<tr><td class="vbmenu_option"><a href="profile.php?$session[sessionurl]do=addlist&amp;userlist=buddy&amp;u=$post[userid]"><phrase 1="$post[username]">$vbphrase[add_x_to_contacts]</phrase></a></td></tr>
</if>
$template_hook[postbit_user_popup]
</table>
</div>
<!-- / post $post[postid] popup menu -->
[ قالب ] : postbit_legacy مميز و جميل ‏ [ قالب ] : postbit_legacy مميز و جميل ‏" القالب يدعم "


الأومسة

الـ sms

الحياة النشاط المؤشر

الساعة

هاك شكراَ


~~

[ قالب ] : postbit_legacy مميز و جميل ‏

F rhgf D : postbit_legacy lld. , [ldg ‏

رد مع اقتباس
قديم 2010-09-24, 01:47 PM   #2
ENG MUHAMED غير متواجد حالياً ENG MUHAMED
واحد من الناس

 الصورة الرمزية ENG MUHAMED
 

بيانات موقعي:
إصدار المنتدى : 3.8.9
ENG MUHAMED سيصبح مشهور عما قريبENG MUHAMED سيصبح مشهور عما قريب

إرسال رسالة عبر مراسل MSN إلى ENG MUHAMED إرسال رسالة عبر Skype إلى ENG MUHAMED

افتراضي رد: [ قالب ] : postbit_legacy مميز و جميل ‏

مكرر
[ قالب ] : postbit_legacy مميز و جميل ‏

توقيع ENG MUHAMED
لاَ خيًرٍٍ فُيَ كًاتِمً الًعٌلًمً

  • احترامك للقوانين دليل على وعيــك ورقــي تفكيـــرك .
  • احرص ان تكون انت من يلزم الاعضاء بفهم القوانين .
  • المنتدى لكم وانشأ من اجلكم فحافظوا على بقاءه .
  رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
مميز, جميل, postbit_legacy, قالب

أدوات الموضوع إبحث في الموضوع
إبحث في الموضوع:

البحث المتقدم
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
المراجع : متاحة
Refbacks are متاحة


المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
[Template] افتراضي قالب قالب postbit_legacy عذب القوافي تعديل MAXIMOOOS Mohamed aliraqi تطوير منتديات vBulletin 3.8.x 0 2012-09-07 03:40 PM
[ قالب ] : postbit_legacy مميز و جميل ‏ looog تطوير منتديات vBulletin 3.8.x 14 2011-10-21 05:20 PM
قالب postbit_legacy متوافق مع 3.8 جميل جدا من فتافيت السكر كلام الصمت تطوير منتديات vBulletin 3.8.x 2 2010-01-04 04:49 PM
قالب مميز واحترافي وخفيف ومنقط postbit_legacy الرنكوسي تطوير منتديات vBulletin 3.8.x 8 2009-11-27 07:57 PM
قالب postbit_legacy الموضوع افقي والمشاركات عموديه بهاكات الحقول مميز جد WebCraker تطوير منتديات vBulletin 3.8.x 4 2009-06-13 12:59 AM

الشبكة الإسلامية للقرآن الكريم والمصاحف الكاملة

   شبكة الرضوان الإسلاميه | الشبكة الإسلاميه للقرأن الكريم | شبكة وافيه الإسلاميه | Webstats7 | Cloudwebstats | getwhois.co | تصنيع حاويات


Alexa Certified Site Stats for www.support-ar.com
Powered by vBulletin® Version 3.8.9
Copyright ©2000 - 2016, Jelsoft Enterprises Ltd
الساعة المعتمدة بتوقيت جرينتش +3 . الساعة الآن 03:33 AM.
الدعم العربى التطويرى غير مسؤول عن أي اتفاق تجاري أو تعاوني بين الأعضاء
فعلى كل شخص تحمل المسؤلية الكاملة تجاه ما يقوم به من تعاملات والمحافظة على سرية بياناته.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي الدعم العربى التطويرى ولا نتحمل أي مسؤولية قانونية حيال ذلك (ويتحمل كاتبها مسؤولية النشر)
Bookmark and Share